Български киноложки клуб бигъл     
Новини До членовете на БККБ

Новини

До членовете на БККБ

Български Киноложки Клуб Бигъл напомня на членовете, които не са платили членския си внос за 2007 година,
че крайната дата на втория срок изтича на 10.05.2008 год.

След тази дата членството на неплатилите членове се прекратява автоматично!
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap