Български киноложки клуб бигъл     
Новини Общо събрание на БККБ - 18 Май 2008 г.

Новини

Общо събрание на БККБ - 18 Май 2008 г.

На 18 Май 2008 год., от 13 ч., ще се проведе общо събрание на БККБ!

Mясто на провеждане: гр. София, ул. "Княз Борис" ІІІ №70 - пицария "Прима Вера"

Моля всички членове да присъстват!

Дневен ред:
1. преразглеждане на устава и правилника за развъдна дейност /съгласно новите изисквания от БРФК/
2. отчет на дейността на УС на БККБ
3. финансов отчет на БККБ за 2007 год.
4. други
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap